Дневнe активности

                               Сервиса за замену и поправку водомера                    

   „Вoдовод“ Bрање 22.02.2018.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:  

1.Контрола 10 водомера 3/4”и писање извештај за истих

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

II.Сервисзазаменуипоправкуводомера:

1.Фарбање 10 водомера 3/4”

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

2.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Сервисер…………………………………….Тасић Бранислав

3.Замена водомера код потрошача:

– Алексић Славко – Есперанто бр.12/2 – стан 9 – водомер 1/2”