Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“  Врање

                                         ЧЕТВРТАК  21.11.2019. године

  1. КАНАЛ ЏЕТ – Одгушење, чишћење и испирање канализационе мреже: ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА,
  2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Народног Хероја испред бр.16,

3.Наставак радова на реконструкцији водоводног прикључка у ул. Јована Хаџивасиљевића 13,

4.Припрема и шоловање водоводне шахте за бетонирање у ул. Омладинских бригада.