Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                  

     „Вoдовод“ Bрање 21.11.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Владимир – Радоја Домановића бр.3 – водомер 3/4”

– Петровић Иконија – Радоја Домановића бр.12 – водомер 3/4”

– Вучковић Вера – Радоја Домановића бр.31 – водомер 3/4”

– Манчић Зорица – Радоја Домановића бр.16 – водомер 3/4”

– Трајковић Милорад – Радоја Домановића бр.5 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Гордана – Радоја Домановића бр.13 – водомер 3/4”

– Станковић Милана – Радоја Домановића бр.8 – водомер 3/4”

– Антонијевић Момир – Радоја Домановића бр.9 – водомер 3/4”

– Антонијевић Јовица – Радоја Домановића бр.7 – водомер 3/4”

– Манојловић Милорад – Косовска бр.27 – водомер 3/4”

– Аритоновић Наташа – Косовска бр.32 – водомер 3/4”

– Николић Ђорђе – Косовска бр.46 – водомер 1/2”

– Пауновић Зорка – Косовска бр.20 – водомер 3/4”

– Ристић Смиља – Косовска бр.9/1 – водомер 3/4”

– Ристић Томча – Косовска бр.9 – водомер 3/4”

– Ристић Момчило – Косовска бр.3 – водомер 3/4”

– Стошић Верица – Косовска бр.29 – водомер 3/4”