Дневнe активности

                               Сервиса за замену и поправку водомера                      

                                  JП“Вoдовод“Bрање21.05.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Алексић Урош – Војвођанска бр.1/а – водомер 3/4”

– Димитријевић Мирослав – Војвођанска бр.22 – водомер 3/4”

– Ранђеловић Мирослав – Војвођанска бр.16 – водомер 3/4”

– Димитријевић Слободан – Војвођанска бр.13 – водомер 3/4”  

– Стојановић Стојанка – Војвођанска бр.4 – водомер 3/4”

– Јовановић Срђан – Војвођанска бр.9 – водомер 3/4”

– Илић Велин – Николе Пашића бр.6 – водомер 3/4”

– Георгијев Зоран – Николе Пашића бр.10 – водомер 3/4”

– Стошић Раде – Владимира Тасића бр.28 – водомер 3/4”

– Стојковић Божа – Владимира Тасића бр.28 – водомер 3/4”

– Стојменовић Бранислав – Добривоја Стевановића бр.9 – водомер 3/4”

– Јовић Драган – Добривоја Стевановића бр.15 – водомер 3/4”

– Јовановић Војислав – Добривоја Стевановића бр.16 – водомер 3/4”

– Стојменовић Драган – Добривоја Стевановића бр.21 – водомер 3/4”

– Ристић Миодраг – Добривоја Стевановића бр.22 – водомер 3/4”

– Тасић Слободан – Народног Фронта бр.14 – водомер 3/4”

– Јовић живојин – Слађан – Народног Фронта бб – водомер 3/4”

– Стојменовић С.Петар – Народног Фронта бр.25 – водомер 3/4”