Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                         за СРЕДА 21.03.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул: Београдској и Колубарској 24,

2. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Радних бригада,

3. Наставак радова на изградњи водоводне мреже по предрачуну у ул. 11 Конгреса

4. Поправка канализационе шахте у ул. Цвијићевој и Огњена Прице,

5. Затрпавање рова после саниране хаварије у ул. Танаска Рајића и тражење прикључка на водоводној мрежи.