Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                           за СРЕДА 21.02.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже– ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА, у ул.Балканској у Вр. бањи и у ул. Карађорђевој у Врању

2. Израда прикључка на атмосверској канализацији по Р.Н. у ул. Краљевића Марка бр.31,

3. Реконструкција канализационе шахте у ул. Видоја Смилевског,

4. Наставак радова на санацији хаварије на водоводној мрежи у ул.Солунској,

5. Наставак радова на санацији хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Димитрија Станковића бр. 9б.