Дневнe активности

                   Сервиса за замену и поправку водомера                  

     „Вoдовод“ Bрање 21.02.2018.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:  

1.Контрола 10 водомера 3/4”и писање извештај за истих

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

II.Сервисзазаменуипоправкуводомера:

1.Фарбање 10 водомера 3/4”

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

2.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор……………………………………….Тасић Бранислав

3.Замена водомера код потрошача:

– Алексић Славко – Есперанто бр.12/2 – стан 9 – водомер 1/2”

– Крстић Слободан – Пролетерских Бригада бр.71 – водомер 3/4”

– Станковић Саша – Партизански Пут бр.22 – водомер 3/4”