Дневне активности

Сервиса за замену и поправку водомера                       

ЈП „Водовод“ Врање Уторак 20.12.2016.год.

1.Прање 10 водомера 3/4” и сервисирање 10 водомера 3/4”

2.Уградња водомера 3/4”на постојећем прикључку у водомерној шахти:

– Јовић Саша – 7.Јули бр.2/а – Вр. Бања