Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“  Врање

                                           СРЕДА 20.11.2019. године

 

  1. КАНАЛ ЏЕТ – Одгушење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Македонској и Нишкој,
  2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Чегарској,
  3. Реконструкција водоводног прикључка у ул. Јована Хаџивасиљевића,
  4. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Омладинских бригада.