Дневне активности

                   Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеЧетвртак 20.10.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Милић Радица – Пионирска бр.14 – водомер 3/4”

– Дојчиновић Војислав – Локал – Пионирска бб – водомер 3/4”

– Стевановић Верица – Његошева бр.33/4 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Љубица – Боре Станковића бр.102 – водомер 3/4”

– Илић Бора – Војвођанска бр.5 – водомер 3/4”

– Миљковић Властимир – Добривоја Стевановића бр.20 – водомер 3/4”

– Цветковић Петар – Коче Рацина бр.9 – водомер 3/4”

– Тина Траде ДОО – Боре Станковића 94 – Б47 – водомер 3/4”

– Милутиновић Славољуб – Албанске Голготе бр.26/1 – водомер 3/4”

– Стефановић Душан -Албанске Голготе бр.22 – водомер 3/4”

– Бороја Слободан -Албанске Голготе бр.20 – водомер 3/4”

– Рашић Станиша – Албанске Голготе бр.12 – водомер 3/4”

– Недељковић Данијела -Албанске Голготе бр.14 – водомер 3/4”

– Цветковић Александар -Албанске Голготе бр.4 – водомер 3/4”

– Џипковић Томислав – Албанске Голготе бб – водомер 3/4”

– Малинковић Златко – Албанске Голготе бр.3 – водомер 3/4”

– Цветковић Душан – Албанске Голготе бр.2/2 – водомер 3/4”

– Крстић Слађан – Есперанто бр.4/2 – стан 25 – водомер 1/2V

– 7.Јули Продавница– Краља Стефана Првовенчаног бр.51 – водомер 1/2”

– Сервис Симпо –Краља Стефана Првовенчаног бр.46 – водомер 1/2”

– Ковачевић Станислав – Солунска бр.35 – водомер 3/4”

– Трајковић Велибор – Марије Кири бр.22 – водомер 3/4”

– Костић Милан – Миодрага Пешића бр.2 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Александар – Будисава Шошкића бр.7 – водомер 3/4”

– Стевановић Љиљана – Алексија Дуракова бр.1 – водомер 3/4”

– Кафе – Михајловић Станислава – Кнеза Милоша бр.6 – водомер 3/4”