Дневне активности службе одржавања

                                                    Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                       Врање за ПЕТАК 20.05.2016.год.

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у селуНерадовац

2. Реконструкција канализационе мреже у ул. Васе Смајевића

3. Санација хаварије на водоводној мрежи по р.н. 118 у о.ш. „Светозар Марковић“

4. Израда прикључка на водоводној мрежи

– по р.н. 305/16 у ул. Верице Бараћ 38,

– по р.н. 301/16 у ул. Будислава Шошкића 11,

– по р.н. 304/16 у насељуБунушевац бб,

– по р.н. 307/16 у ул. Трг 7. Септембра,

5. Уградња хватача нечистоће у црпној станици у Врањској Бањи

6. Санација ровова у ул. Васе Смајевића и Јована Хаџивасиљевића