Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                    Сервиса за замену и поправку водомера                      

      J.П.“Вoдовод“BрањеПетак 20.05.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Трајковић Миле – Илиденска бр.24 – водомер 3/4”

– Марковић Добрила – 4.Јули бр.57 – водомер 3/4”

– Спасић Мирослав – 4.Јули бр.55 – водомер 3/4”

– Стојковић Зорка – 4.Јули бр.53/а – водомер 3/4”

– Спасић Чедомир – 4.Јули бр.51 – водомер 3/4”

– Тасић Добривоје – 4.Јули бр.49 – водомер 3/4”

– Микић Јосиф – 4.Јули бр.47 – водомер 3/4”                                                             

– Тасић Србољуб – 4.Јули бр.32 – водомер 3/4”

– Николић Добривоје – 4.Јули бр.39 – водомер 3/4”

– Миленковић Слободан – 4.Јули бр.33 – водомер 3/4”

– Накић Стојадин – 4.Јули бр.28 – водомер 3/4”

– Илић Драгољуб – 4.Јули бр.26 – водомер 3/4”

– Костић Д.Живојин – 4.Јули бр.24/а – водомер 3/4”

– Стојменовић Милорад – 4.Јули бр.22 – водомер 3/4”

– Стојановић Миле – 4.Јули бр.7 – водомер 3/4”

– Тодоровић Добривоје – Октобарске Револуцијебр.6 – стан 16 – водомер 1/2V

– Богдановић Милоратка – Виктора Бубња бр.19 – водомер 3/4”

Јовановић Ђорђе – Гаврила Принципа бр.2 – водомер 3/4”

– Ђелић Чедомир – Гаврила Принципа бр.7/2 – водомер 3/4”

– Марковић Сретен – Гаврила Принципа бр.11 – водомер 3/4”

– ЈП.Србијашуме СГ.Врање – Маричка – водомер Ø80

– Васић Раде – Данила Петровића бр.4 – водомер 3/4”

– Стошић Драги – Данила Петровића бр.2 – водомер 3/4”

– Михајловић Бранко – Данила Петровића бр.3 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– ЈУMKO – базен – ицрпавање воде из шахте и очитавање водомера