Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                         за ПЕТАК 20.04.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Дурмиторској, Косовској,

2. Реконструкција водоводне мреже у ул. Народног хероја 20,

3. Санација ровова у ул. Мике Аласа 5, Карађорђева,

4. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. 23.

5. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Стевана Мокрањца 35.