Дневнe активности

                      Сервиса за замену и поправку водомера                    

   „Вoдовод“ Bрање 20.02.2018.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:  

1.Контрола 7 водомера 1/2”, 3 водомера 1/2V и писање извештај за истих

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

II.Сервисзазаменуипоправкуводомера:

1.Фарбање 10 водомера 3/4”

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

2.Сервисирање 7 водомера 1/2”, 3 водомера 1/2V

– Мајстор……………………………………….Тасић Бранислав

3.Контрола водомера код потрошача:

– Иванов Aнча – Миодрага Стојковића бр.30

4.Замена водомера код потрошача:

– Иванов Aнча – Миодрага Стојковића бр.30 – водомер 3/4”

– Томић Сунчица – Есперанто бр.12/2 – стан 1 – водомер 1/2”