Дневне активности

                    Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеСреда 19.10.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Тренчић Слађан – Милентије Поповића бр.3 – стан 13 – водомер 3/4”

– Станојевић Славица – Милентије Поповића бр.3 – стан 18 – водомер 3/4”

– Димитријевић Света – Милентије Поповића бр.3 – стан 21 – водомер 3/4”

– Михајловић Јовица – Милентије Поповића бр.3 – стан 10 – водомер 3/4”

– Стојановић Сава – Милентије Поповића бр.3 – стан 7 – водомер 3/4”

– Рашић Братислав – Народног Хероја бр.13 – водомер 3/4”

– Кафе – Михајловић Станислава – Кнеза Милоша бр.6 – водомер 3/4”

– Мустафовић Ајдар – Кнеза Милоша бр.41 – водомер 3/4”

– Тасић Станимир – Филипа Вишњића бр.5 – водомер 3/4”

– Митић Љубомир – Петронија Јанковића бр.3 – водомер 3/4”

– Цекић Благоје – Сарајевска бр.16 – водомер 3/4”

-Крстић Слађан – Есперанто бр.4/2 – стан 25 – водомер 1/2V

– 7.Јули Продавница– Краља Стефана Првовенчаног бр.51 – водомер 1/2”

– Сервис Симпо– Краља Стефана Првовенчаног бр.46 – водомер 1/2”

– Ковачевић Станислав – Солунска бр.35 – водомер 3/4”

– Трајковић Велибор – Марије Кири бр.22 – водомер 3/4”

– Костић Милан – Миодрага Пешића бб – водомер 3/4”

– Ђорић Александар – Будисава Шошкића бб – водомер 3/4”

– Стевановић Љиљана – Алексија Дуракова бр.1 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Тодоревић Југослав – Милентије Поповића бр.5 – стан 19