Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                  

       „Вoдовод“ Bрање 19.09.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Величковић Дејан – Личка бр.4 – водомер 3/4”

– Михајловић Раде -Личка бр.6 – водомер 1/2”

– Митић Александар – Личка бр.2 – водомер 3/4”

– Миљковић Богољуб – Меше Селимовића бр.11 – водомер 3/4”

– Николић Томислав – Меше Селимовића бр.12 – водомер 3/4”

– Радовић Саша – Меше Селимовића бр.15 – водомер 3/4”

– Миловановић Радомир – Меше Селимовића бр.19 – водомер 3/4”

– Стефановић Пера – Меше Селимовића бр.10 – водомер 3/4”

– Илић Петар – Меше Селимовића бр.9 – водомер 3/4”

– Трајковић Војислав – Меше Селимовића бр.7 – водомер 3/4”

– Антић Добривоје – Јадранска бр.17 – водомер 3/4”

– Љубић Љуба – Јадранска бр.14 – водомер 3/4”

– Смиљковић Чедомир – Јадранска бр.12/а – водомер 3/4”

– Ђошић Никола – Јадранска бр.10 – водомер 3/4”

– Трајковић Томислав – Јадранска бр.25 – водомер 3/4”

– Томић Драган – Драгутина Јовановића бр.14 – водомер 3/4”

– Трајковић Драгољуб – Драгутина Јовановића бр.32 – водомер 3/4”

– Јорданов Добри – Драгутина Јовановића бр.26 – водомер 3/4”

– Алексић Војислав – Драгутина Јовановића бр.18 – водомер 3/4”

– Симић Мирослав – Драгутина Јовановића бр.6 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Бранко – Драгутина Јовановића бр.2 – водомер 3/4”