Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                     за ЧЕТВРТАК 19.07.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у Градскојуправи, с. Нерадовац и ул.Кнеза Милош,

2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Димитрија Станковића,

3. Санација шибера у ул. Пролетерских бригада,

4. Нивелисање шахтног поклопца канализационе шахте у ул. Царице Милице.