Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                   Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 19.07.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Краља Стефана Првовенчаног бр.57 – водомер 6/4”

– Јовић Славољуб – Бекана Јовановића бр.2 – водомер 3/4”

– Јовчић Стојан – Бекана Јовановића бр.24 – водомер 3/4                                                         

– Величковић Стојна – Собинска бр.22 – водомер 3/4”

– Димић Миливије – Собинска бр.20/1– водомер 3/4”  

– Тасић Петар – Собинска бр.13 – водомер 3/4”  

– Стефановић Љуба – Собинска бр.18 – водомер 3/4”

– Мишић Никола – Собинска бр.7 – водомер 3/4”

– Митић Слободан -Собинска бр.12 – водомер 3/4”

– Стаменковић Пера – Собинска бр.6 – водомер 3/4”

– Младеновић Десанка – Собинска бр.4 – водомер 3/4”

– Ристић Боривоје -Собинска бр.3 – водомер 3/4”

– Димић Јелена – Собинска бр.30 – водомер 3/4”

– Ристић Дејан – Собинска бр.24 – водомер 3/4”

– Цветковић В.Славољуб – Дубница – водомер 3/4”

– Стојановић Д.Станиша – Дубница – водомер 3/4”

– Стошић Т.Ђорђе – Дубница – водомер 3/4”

– Пешић Ненад – Дубница – водомер 3/4”

– Стојановић Стојан -Дубница – водомер 3/4”

2.Очитавање водомера код потрошача:

– Спасић Добросав – Пере Цветановића бр.35/а