Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                            за 19.06.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже: ВОЗИЛО ЦЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Јужноморавској бр. 50,

3. Израда прикључка на водоводној мрежи по Р.Н.367/18 у ул. Краља Милана бр. 131,

4. Преспајање и измештање водомера у ул. Маричкој 20,

5. Наставак радова на измештање водомера у ул. Учитеља Вичентија бб,

6.Преспајање и измештање водомера у насељу Огош у Вр. Бањи.