Дневне активности службе одржавања

                                                     Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                     Врање за ЧЕТВРТАК 19.05.2016.год.

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у селу Нерадовац

2. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Јована Хаџивасиљевића 41

3. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у селу Топлац

4. Реконструкција прикључног вода у ул. Верице Бараћ

5. Израда прикључка на водоводној мрежи по р.н. 218/16 и 221/16 у ул. Игманска – Васе Смајевића

6. Бетонирање кинете у канализационој шахти у ул. Булевар АВНОЈ-а код „Дунав“ осигурања