Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                    Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање Среда 19.04.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Сарајевска бр.1-2 – водомер 3/4”

– Поповић Игор – 22.Децембар бр.1/стан 11 – водомер 1/2”

– Станојевић Петко – Пар.Пут бр.5 / стан 2 – вдомер 1/2”

– Анђелковић Зоран – Балканска бр.8 – водомер 3/4”

– Митић Благоје – Вељка Влаховћа бр.10а – водомер 3/4”

– Манчић Станко – Јована Павловића бр.10 – водомер 3/4”

– Трајковић Владимир – Змај Јовина бр.4 – водомер 3/4”

– Стојковић Мирослав – Змај Јовина бр.6 – водомер 3/4”

– Стојковић Петар – Змај Јовина бр.6 – водомер 3/4”

– Крстић Д.Александар – Змај Јовина бр.26 – водомер 3/4”

– Стаменковић Зоран – Змај Јовина бр.64 – водомер 3/4”

– Цветковић Славољуб -Змај Јовина бр.78 – водомер 3/4”

– Богдановић Братислав – Змај Јовина бр.1/а – водомер 3/4”

– Митић Радмила – Змај Јовина бр.86 – водомер 3/4”

– Костић Божидар – Змај Јовина бр.88 – водомер 3/4”

– Симић Стеван – Софкина бр.13 – водомер 3/4”

– Ристић Ненад – 4.Јули бр.27 – водомер 3/4”

2.Интервенције код потрошача:

– Стојковић Зоран – Шантићева бр.3

– Караџић Владимир – Милентије Поповића бр.5