Dnevne aktivnosti službe Održavanja

J.P. „ VODOVOD “ Vranje

za PETAK 19.02.2021. godina

1.KANAL DŽET– Odgušenje, čišćenje i ispiranje kanalizacione mreže u ul. Makedonska 22, Đure Pucara 12, 2 kanalizatora Petrović Slađan, Pavlović Slavoljub

2. Sanacija havarije na vodovodnoj mreži u ul. Drinska 23, majstor Nikolić Srđan + 2 p.k. radnika Nikolić Martin, Stojković Nenad + 1 kanalizator Bajramović Selistar

3. Sanacija havarije u vodovodnoj šahti u ul. 9 jugovića kod Belog mosta, majstor Dinić Nebojša, Ramić Saša + 2 p.k. radnika Nikolić Dragan, Đorđević Mile

4. Sanacija priključka na vodovodnoj mreži u ul. Pop Lukina 8, majstor Đorđević Zoran + 3 p.k. radnika Stošić Stefan, Petrović Miloš, Jović Dalibor + 1 kanalizator Raimović Robert

OBAVEŠTENJE POTROŠAČIMA

J.P. „Vodovod“ Vranje preporučuje korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje kućnih instalacija.

Voda je ispravna hemijski i bakteriološki, ali zbog transporta čestica iz cevovoda nakon obavljene intervencije nije preporučljivo koristiti je u gore pomenute svrhe u naredna dva sata po normalizaciji vodosnabdevanja.

19.02.2021. godina

Rukovodilac

Službe Održavanja