Дневнe активности

                              Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 19.01.2018.год.

1.Редовно надзорно оцењивање АТС-а

Контролор………………………………….Станојковић Сузана

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

– Контролор………………………………….Митић Никола

– Контролор………………………………….Костићж Саша

II.Сервисзазаменуипоправкуводомера:

– Мајстор……………………………………..Тасић Бранислав

– Мајстор……………………………………..Станковић Дејан

 

2.Замена водомера код потрошача:

– Спасић Добросав – Таковска бб – водомер 3/4”

Напомена: Због редовног надзорног оцењивања АТС-а скидачи водомера на терен излазе само ако је стакло пукло