Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

    JП „Вoдовод“ Bрање 18.11.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Стојна – Његошева бр.12 – водомер 3/4”

– Најдић Божидар – Локал – Краља Стефана Првовенчаног бр.282 –   водомер 3/4”

– Мицић Мирослав – Пере Цветановића бр.20 – водомер 3/4”

– Иванов Ненад – сел.Златокоп – водомер 3/4”

– Јовић Драгољуб – Миодрага Стојковића бр.8– водомер 3/4”

– Костић Јовица – Пере Цветановића бр.31– водомер 3/4”

– Живковић Стамен – Пере Цветановића бр.42– водомер 3/4”

– Ристић Добривоје – Цара Лазара бр.2/а– водомер 3/4”

– Кућни Савет – 22.Децембар бр.14 – водомер 3/4”

– Николић Момир – Васе Пелагића бр.37 – водомер 3/4”

– Величковић Вука – Васе Пелагића бр.34 – водомер 3/4”

– Дејановић Данча – Васе Пелагића бр.33/1 – водомер 3/4”

– Дејановић Бобан – Васе Пелагића бр.33 – водомер 3/4”

– Станковић Драган – Васе Пелагића бр.27 – водомер 3/4”

– Цветковић Зоран – Васе Пелагића бр.25 – водомер 3/4”

– Манасијевић Србољуб – Васе Пелагића бр.24 – водомер 3/4”

– Додић Петар – Васе Пелагића бр.24 – водомер 3/4”

– Младеновић Дејан – Васе Пелагића бр.23 – водомер 3/4”

– Антић Борисав – Васе Пелагића бр.37 – водомер 3/4”

– Стаменковић Бора Васе Пелагића бр.18 – водомер 3/4”

– Стајић Драган Васе Пелагића бр.16 – водомер 3/4”

– Раденковић Роксанда – Васе Пелагића бр.13 – водомер 3/4”

– Стошић Живко – Васе Пелагића бр.12 – водомер 3/4”

– Нешић Предраг – Васе Пелагића бр.11 – водомер 3/4”

– Антић Ристић Сузана Васе Пелагића бр.9 – водомер 3/4”

– Цветковић Александар – Васе Пелагића бр.5 – водомер 3/4”

– Симоновић РадомирВасе Пелагића бр.4 – водомер 3/4”   

2.Интервенција код потрошача:

– Купрешак Милан – Лењинова бр.36/6.