Дневне активности

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“ BрањеПетак 18.11.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Иве Лоле Рибара бр.5 – водомер 6/4”

– Василковић Зоран – Мајке Јевросиме бр.24 – водомер 3/4”

– Томић Драган – Мајке Јевросиме бр.28 – водомер 3/4”

– Јовић Миодраг -Мајке Јевросиме бр.22 – водомер 3/4”

– Петковић Горан – Мајке Јевросиме бр.19 – водомер 3/4”

– Јањић Нада – Мајке Јевросиме бр.17 – водомер 3/4”

– Трајковић Душан – Мајке Јевросиме бр.16 – водомер 3/4”

– Златановић Добривоје – Мајке Јевросиме бр.10 – водомер 3/4”

– Јовановић Заре -Мајке Јевросиме бр.8/а – водомер 3/4”

– Илић Велибор – Мајке Јевросиме бр.24 – водомер 3/4”

– Милошевић Петар – Ђуре Ђаковића бр.37 – водомер 3/4”

– Николић Драган – 12.Ударне Бригаде бр.2 – водомер 3/4”

– Златaновић Видосав – 12.Ударне Бригаде бр.9 – водомер 3/4”

– Илић Нада – Масуричка бр.4/а – водомер 3/4”

– Китановић Зоран – Масуричка бр.2 – водомер 3/4”

– Јањић Ратко – Масуричка бр.15 – водомер 3/4”

– Живковић Душан – Омладинских Бригада бр.23 – водомер 3/4”

– Алексић Миле – Омладинских Бригада бр.57 – водомер 3/4”

– Драгутиновић Добривоје – Омладинских Бригада бр.69 – водомер 3/4”

– Јовановић Ђорђе Омладинских Бригада бр.51 – водомер 3/4”

– Анђелковић Миодраг – Омладинских Бригада бр.77 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Дона – Омладинских Бригада бр.31/1 – водомер 3/4”

– Митић БогосавОмладинских Бригада бр.19 – водомер 3/4”

– Кадријевић Драган – Новопројектована – водомер 3/4”

– Максутовић Аца – Новопројектована – водомер 3/4”

– Шабановић Ануша – Новопројектована – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Техничка школа Врање – Булевар АВНОЈ – а бр.2 – преглед водомера и инсталације