Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање 18.09.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стошић Властимир – Ловћенска бр.6 – водомер 3/4”

– Николић Томислав – Дринска бр.21 – водомер 3/4”

– Томић Радован – Дринска бр.18 – водомер 3/4”

– Ђорић Звездан – Дринска бр.19 – водомер 3/4”

– Крстић Петар – Дринска бр.5 – водомер 3/4”

– Тасић Сретен – Дринска бр.29 – водомер 3/4”

– Јакочевски Душан – Димитрија Станковића бр.20  водомер 3/4”

– Стојановић Слободан – Бојничких Жртава бр.1 – водомер 3/4”

– Стојановић Боривоје – Весеина Маслеше бр.6 – водомер 3/4”

– Петковић Горан – Коче Рацина бр.30 – водомер 3/4”

– Манасијевић Јосиф – Коче Рацина бр.10 – водомер 3/4”

– Перић С.Ненад – Грачаничка бр.44 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Раде – Војводе Мишића бр.20 – водомер 3/4”

– Мустафовић Јашко – Немањина бр.88 – водомер 3/4”

– Здравковић Мића – Карађорђева бр.10/1 – водомер 3/4”

– Симић Љубиша – Карађорђева бр.4 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Димитрије – Карађорђева бр.6/1 – водомер 3/4”

– Стојановић Предраг – Карађорђева бр.6/2 – водомер 3/4”

– Смиљковић Предраг – Карађорђева бр.16 – водомер 3/4”

– Милосављевић Владимир – Карађорђева бр.18 – водомер 3/4”

– Љотић Небојша – Карађорђева бр.20/2 – водомер 3/4”

– Мицић Стојадин – Карађорђева бр.5 – водомер 3/4”

– Трајковић Станимир – Карађорђева бр.9 – водомер 3/4”

– Спасић Бранко – Карађорђева бр.15 – водомер 3/4”

– Игњатовић Милентије – Карађорђева бр.21/1 – водомер 3/4”

– Здравковић Стојан – Карађорђева бр.21/1 – водомер 3/4”

– Илић Душан – Карађорђева бр.19 – водомер 3/4”

– Стошић Милош – Карађорђева бр.23 – водомер 3/4”

– Тасић БогосавРадоја Дакића бб – водомер 3/4”

– Тасић Света – Радоја Дакића бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Слађан – Радоја Дакића бр.7 – водомер 3/4”

– Петковић С.Љубиша – Радоја Дакића бр.15 – водомер 3/4”

– Стефановић Горан – Радоја Дакића бр.14 – водомер 3/4”                                                                                                                                                 – Митровић Бранислав – Радоја Дакића бр.19 – водомер 3/4”

– Стојилковић Слађан – Радоја Дакића бр.6 – водомер 3/4”

– Голубовић Слађан – Радоја Дакића бр.26 – водомер 3/4”