Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за ПЕТАК 18.05.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одчепљење,ч ишћење и испирање канализационе мреже у ул. Немањинoj i Карађорђевoj,

2. Наставак радова на реконструкцији канализационе шахте у ул. Ужичкој,

3. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Васе Смајевића 1,

4. Наставак радова на санацији хаварије на водводној мрежи у ул. 9. Југовића.