Дневнe активности

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

                            JП „Вoдовод“Bрање 18.05.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Илић Стојадинка – Краља Петра I Ослободиоца бр.65 – водомер 3/4”

– Стојковић Д..Бора – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Антић Мирко – Краља Петра I Ослободиоца бр.37 – водомер 3/4”

– Маринковић Десанка – Кумарево – водомер 3/4”

– Јовић Светислав – Кумарево – водомер 3/4”

– Станојковић Јовица – Кумарево – водомер 3/4”

– Раденковић Драган – Кумарево – водомер 3/4”

– Станковић Боривоје – Корбевац – водомер 3/4”

– Поповић Бранислав – Краља Петра I Ослободиоца бр.70 – водомер 3/4”

– Поповић Драгољуб – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Стоиљковић Оља – Краља Петра I Ослободиоца бр.110 – водомер 3/4”

– Васовић Милена – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Петковић Нада – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Стаменковић Зоран – Краља Петра I Ослободиоца бр.175/б – водомер 3/4”

– Ђорђевић Драган – Ћосики бр.36 – водомер 3/4”

– Димитријевић Слободан – Краља Петра I Ослободиоца бр.9 – водомер 3/4”

– Ивковић Душан – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Миленковић Никола – Краља Петра I Ослободиоца бр.9 – водомер 3/4”

– Стошић Стојадин – Краља Петра I Ослободиоца бр.26 – водомер 3/4”

– Илић Милун – Краља Петра I Ослободиоца бр.26 – водомер 3/4”

– Мишић Ружа – Краља Петра I Ослободиоца бр.26 – водомер 3/4”

– Ђорић Бора – Кожара – Бресница – водомер 3/4”.