Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“  Врање

                                       за  ЧЕТВРТАК 18.04.2019. године

 

  1. КАНАЛ ЏЕТ – Одгушење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Браће Стошић код бр.1 и у селу Бунушевац,
  2. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул.Војислава Митића бр.10,
  3. Санација рова на коловозу због испирања мреже у ул. Филипа Филиповића бр.16,
  4. Наставак радова на регулисању притиска на водоводној мрежи и санирање ровова након завршене интервенције у ул. Његошевој бр. 10 и 13.