Дневнe активности

                          Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 18.04.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Томић Милан – Зеленгорска бр.32 – водомер 3/4”

– Велићковић Стојко – Пере Цветановића бр.25/а – водомер 3/4”

– Стојановић Драган – Карађорђева бр.33 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Љубиша – Мирка Сотировића бр.18 – водомер 3/4”

– Антић Златко – Мирка Сотировића бр.22 – водомер 3/4”

– Милић Зоран – Мирка Сотировића бр.42 – водомер 3/4”

– Трајковић Живко – Мирка Сотировића бр.46 – водомер 3/4”

– Јанковић Воја – Мирка Сотировића бр.10 – водомер 3/4”

– Костић Чедомир – Мирка Сотировића бр.14 – водомер 3/4”

– Зафировић Слободан – Војводе Путника бр.1 – водомер 3/4”

– Зафировић Слободан – Војводе Путника бр.1 – водомер 3/4”

– Костић Раде – Војводе Путника бр.14 – водомер 3/4”

– Стошићж Олгица – Војводе Путника бр.10 – водомер 3/4”

– Накић Стојадин – Војводе Путника бр.5 – водомер 3/4”

– Станковић Воја – Војводе Путника бр.19 – водомер 3/4”

– Миленковић Стојадин – Војводе Путника бр.4 – водомер 3/4”

– Русимовић Љубинка – Војводе Путника бб – водомер 3/4”

– Јашаревић Јовица – Ђорђа Лопачића бр.15 – водомер 3/4”

– Алијевић Стојадин – Ђорђа Лопачића бб – водомер 3/4”

– Михајловић Светислав – Ђорђа Лопачића бр.69/а – водомер 3/4”

– Бекташевић Зоран – Ђорђа Лопачића бр.55 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Јовановић Крста – Топличког Устанка бр.3

– Митић Сима – Колубарска бр.20