Дневнe активности

                Сервиса за замену и поправку водомера                           

                   JП „Вoдовод“ Bрање 18.03.2019.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Асенов Бора – Краља Петра I Ослободиоца бр.159/б – водомер 3/4”

– Асенов Дамјан – Краља Петра I Ослободиоца бр.159/а – водомер 3/4”

– Симов Натко – Краља Петра I Ослободиоца бр.159 – водомер 3/4”

– Костов Глигор – Краља Петра I Ослободиоца бр.159 – водомер 3/4”

– Алексић Милорад – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Петровић Нада – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Стаменковић Томислав – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Стаменковић Нада – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Поповић Мића – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Стевановић Чеда – Краља Петра I Ослободиоца бр.161 – водомер 3/4”

– Радић Сима – Краља Петра I Ослободиоца бр.161 – водомер 3/4”

– Вељковић Томислав – Краља Петра I Ослободиоца бр.163 – водомер 3/4”

– Стаменковић Зоран – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Крстић Ратко – Краља Петра I Ослободиоца бр.177– водомер 3/4”

– Николић Крста – Краља Петра I Ослободиоца бр.187 – водомер 3/4”

– Арсић Боривоје – Краља Петра I Ослободиоца бр.193/б – водомер 3/4”

– Митић Душко – Краља Петра I Ослободиоца бр.195 – водомер 3/4”

– Станковић Стојадин – Краља Петра I Ослободиоца бр.219 – водомер 3/4”

– Младеновић Милан – Краља Петра I Ослободиоца бр.223/1 – водомер 3/4”

– Здравковић Војислав – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Трајковић Срба – Краља Петра I Ослободиоца бр.225 – водомер 3/4”

– Миленковић ЗоранКраља Петра I Ослободиоца бр.229 – водомер 3/4”

– Миленковић Станиша – Краља Петра I Ослободиоца бр.229 – водомер 3/4”

– Стаменковић Тодор – Краља Петра I Ослободиоца бр.197 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Јовић Влада – 7.Септембар бр.12/a