Дневне активности

              Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ петак 18.03.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Милановић Србољуб – Сел.Дубница – водомер 3/4”

– Јовановић Зоран – 4.Октобар – водомер 3/4”

– Јанковић Антоније – Даринке Радовић бр.8 – водомер 3/4”

– Стошић Јовица – Станка Пауновића бр.7 – водомер 3/4”

– Ивановић Зоран – Станка Пауновића бр.2– водомер 3/4”

– Стошић Срба – Крфска бр.8 – водомер 3/4”

– Младеновић Мирослав – Крфска бр.3 – водомер 3/4”

– Ристић Гордана – Коче Рацина бр.13 – водомер 3/4”

– Стојковић Србољуб – Његошева бр.1 – водомер 3/4”

– Реџеповић Емче – Пере Мачкатовца бр.45 – водомер 1/2”

– Јовић Марица – Пере Мачкатовца бр.28/а – водомер 3/4”

– Митић Слободан – Пере Мачкатовца бр. 34 – водомер 3/4”

– Јовић Драгољуб – Пере Мачкатовца бр. 67 – водомер 3/4”

– Трајковић Драган – Пере Мачкатовца бр.65 – водомер 3/4”

– Кадри Тарзан – Пере Мачкатовца бр. 59 – водомер 3/4”

– Антић Радован – Пере Мачкатовца бр. 37 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Слободан – Пере Мачкатовца бр.21 – водомер 3/4”

– Здравковић Срба – Пере Мачкатовца бр. 53 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Велика – Пере Мачкатовца бр. 51 – водомер 3/4”

 

2.Интервенције код потрошача:

– Михајловић Стојан – Нас.Савинци бр.7/4

– Миленковић Силвана – Карађорђева бр.7