Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                               Врање за ЧЕТВРТАК 17.11.2016.год.

 

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у улици:

Пролетерских Бригада, Филипа Филиповића и Марије Кири

2.Наставак радова на реконструкцији пумпне станице у резервоару Сараина

3.Санација хаварије на прикључном воду у ул. 22. децембра 32-34

4.Постављање коцке после саниране хаварије у ул.Омладинских бригада код пумпе-Кнез петрол

5.Чишћење атмосферских сливника у ул: Пролетерских Бригада, Мостарској и ул.Партизански пут од „Папилона“ до ул. Краља Милана

6.Обележавање уличних затварача