Дневне активности службе одржавања

                                                        ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                              за ЧЕТВРТАК 17.05.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Француској,

2. Реконструкција канализационе шахте у ул. Ужичкој,

3. Замена уличног вентила у ул. Ситничкој,

4. Санација хаварије на водoводној мрежи у ул. 9. Југовића.