Дневнe активности

                           Сервиса за замену и поправку водомера                      

                            JП „Вoдовод“ Bрање 17.05.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Стојменовић С.Петар – Народног Фронта бр.25 – водомер 3/4”

– Тасић Србослав – Народног Фронта бр.14 – водомер 3/4”

– Јовић Слађан – Народног Фронта бб – водомер 3/4”

– Зарев Асан – Народног Фронта бр.35 – водомер 3/4”

– Георгијев Зоран – Николе Пашића бр.10 – водомер 3/4”

– Илић Велин – Николе Пашића бр.6 – водомер 3/4”                                              

– Трајковић Чедомир – Косовке Девојке бр.2 – водомер 3/4”

– Јовановић Срђан – Војвођанска бр.9 – водомер 3/4”

– Стојанвић Стојанка – Војвођанска бр.4 – водомер 3/4”

– Димитријевић Слободан – Војвођанска бр.13 – водомер 3/4”

– Ранђеловић Никола – Војвођанска бр.16 – водомер 3/4”

– Димитријевић Мирослав – Војвођанска бр.22 – водомер 3/4”

– Алексић Урош – Војвођанска бр.1/а – водомер 3/4”

– Стошић Олгица – Војводе Путника бр.10 – водомер 3/4”

– Стојковић Божа – Владимира Тасића бр.29 – водомер 3/4”

– Стошић Раде – Владимира Тасића бр.28 – водомер 3/4”

– Тасковић Данча – Пере Цветановића бр.3/3 – водомер 3/4”

– Јовановић Војислав – Добривоја Стевановића бр.16 – водомер 3/4”

– Ристић Миодраг – Добривоја Стевановића бр.22 – водомер 3/4”

– Стојменовић Драган – Добривоја Стевановића бр.21 – водомер 3/4”

– Јовић Драган – Добривоја Стевановића бр.15 – водомер 3/4”

– Стојменовић Бранислав – Добривоја Стевановића бр.9 – водомер 3/4”

– Димитријевић Славољуб – Трг Братства и Јединства – водомер 1/2”.