Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                             за СРЕДУ 17.05.2017.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Слободана Пенезића и селуСуви Дол

2. Санација хаварије на водоводном прикључку у нас. Бунушевац за цркву

3. Санација – нивелисање шахтног поклопца у ул. 27. Марта иу селу Ћуковац

4. Санација хаварије на уличном вентилу у ул. Филипа Филиповића

5. Постављање коцке на коловозу после саниране хаварије у ул. Дринској 10

6. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Радничкој

7. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Михајла Пупина 20