Дневне активности службе одржавања

                                                     Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                   Врање за ЧЕТВРТАК 17.03.2016.год.

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у улици Пролетерских бригада иПартизански Пут – Филипа Филиповића

2. Искључење нередовних платиша

3. Ископ и проналажење ЕВ затварача у ул. Француској – Пана Ђукића

4. Сервисирање регулатора притиска у насељу испод ауто пута

5. Проналажење канализационе шахте у Булевару АВНОЈ-а

6. Наставак радова на тражењу водоводне цеви у Булевару АВНОЈ-а

7. Реконструкција канализационог прикључка у ул. К. С. Првовенчаног