Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање 16.10.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Новица – Хилендарска бр.43/1 – водомер 3/4”

– Лилић Горан – локал – Прол.Бригада бр.118/а – водомер 3/4”

– Ђорђевић Миомир – Херцеговачка бр.9 – водомер 3/4”

– Арсић Војислав – Херцеговачка бр.29 – водомер 3/4”

– Спасић Будимир – Димитрије Митића бр.1 – водомер 3/4”

– Стаменковић Павле – Суви Дол – водомер 3/4”

– Радовановић Љубодраг – Добривоја Станковића бр.6 – водомер 3/4”

– Пешић Раша – Грачаничка бр.50 – водомер 3/4”

– Крстић Благица – Грачаничка бр.47 – водомер 3/4”

– Бабић Бобек – Грачаничка бр.50 – водомер 3/4”

– Перић С.Ненад – Грачаничка бр.44 – водомер 3/4”

– Стојковић Новица – Грачаничка бр.42/1 – водомер 3/4”

– Крстић Б.Благица – Грачаничка бр.47 – водомер 3/4”

– Давидвић Весна – Грачаничка бр.34 – водомер 3/4”

– Новковић Ђорђе – Грачаничка бр.39 – водомер 3/4”

– Мирковић Борко – Грачаничка бр.28 – водомер 3/4”

– Мирковић Бора – Грачаничка бр.26 – водомер 3/4”

– Митић Нада – Грачаничка бр.25 – водомер 3/4”

– Станковић Чедомир – Грачаничка бр.21 – водомер 3/4”

– Пешић Бранко – Грачаничка бр.19 – водомер 3/4”

– Арсић Саша – Грачаничка бр.18 – водомер 3/4”

– Мојсиловић Миодраг – Грачаничка бр.7 – водомер 3/4”

– Богдановић Станојло – Грачаничка бр.7 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Светислава – Грачаничка бр.6 – водомер 3/4”

– Тасић Срђан – Грачаничка бр.6 – водомер 3/4”

– Јовановић Аца -Грачаничка бр.5 – водомер 3/4”

– Јовановић Горан – Грачаничка бр.1 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Аранђеловић Милева – Охридска бр.15.