Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                         за ПЕТАК 16.03.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул: Боре Станковића

2. Наставак радова на реконструкцији водоводног прикључка од уличне цеви у ул. Танаска Рајића 8,

3. Изградња водоводне мреже по предрачуну у ул. 11. Конгресa (терминал),

4. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Радних бригада.