Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                               Врање за УТОРАК 15.11.2016.год.

 

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у улици

Октобарске револуције и ПО ПОЗИВУ

2. Затварање воде због реконструкције пумпне станице у резервоару Сараина

3. Санација хаварије на прикључном воду ф 6/4

4. Реконструкција канализационе шахте у ул.Октобарске револуције

5. Санација хаварије на водоводној мрежи у нас. Бунушевац