Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

    JП „Вoдовод“ Bрање 15.08.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Ђорђевић Слађана – Софкина бр.1/2 – водомер 3/4”

– Јовановић Станко – Миодрага Миловановића Лунета бр.9 – водомер 3/4”

– Љубић Станко – Моше Пијаде бр.7/а – водомер 3/4”

– Савић Станиша – Миодрага Миловановића Лунета бр.11 – водомер 3/4”

– Савић Бранислава – Цара Душана бр.31/1 – водомер 3/4”

– Митровић Бранко – Цара Душана бр.16/1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Љубиша – Цара Душана бр.15 – водомер 3/4”

– Стојановић Лаза – Цара Душана бр.49 – водомер 3/4”

– Станковић Светозар – Цара Душана бр.45/2 – водомер 3/4”

– Поповић Слободанка – Цара Душана бр.37 – водомер 3/4”

– Поповић Велимир – Цара Душана бр.35 – водомер 3/4”

– Вукотић Јулијана – Цара Душана бр.31/1 – водомер 3/4”

– Антић Зоран – Цара Душана бр.40/3 – водомер 3/4”

– Лилић Саша – Цара Душана бр.40/1 – водомер 3/4”

– Стојановић Роска – Цара Душана бр.38 – водомер 3/4”

– Јовановић Ђорђе – Цара Душана бр.25 – водомер 3/4”

– Стојановић Милован – Цара Душана бр.23 – водомер 3/4”

– Стојковић Драган – Цара Душана бр.34 – водомер 3/4”

– Поповић Љубинка – Цара Душана бр.34 – водомер 3/4”

– Аврамовић Нинослав – Цара Душана бр.32 – водомер 3/4”

– Јовчић Благоја – Цара Душана бр.31/1 – водомер 3/4”

– Сидоренко Никола – Цара Душана бр.14 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Бранислав – Цара Душана бр.3 – водомер 3/4”

 

2.Интервенције код потрошача:

– Николић Снежана – Краља Милана бр.83

– Јаблановић Мића  – Кр.Стефана Првовенчаног бр.69