Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

     JП „Вoдовод“ Bрање 15.05.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Николић Часлав – Рифата Бурџевића бр.10 – водомер 3/4”

– Селимовић Срба – Рифата Бурџевића бр.16 – водомер 3/4”

– Мамутовић Алберт -Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Анђелковић Срећко – Рифата Бурџевића бр.15/а – водомер 3/4”

– Станојковић Радојица  – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Мифера – Рифата Бурџевића бр.16 – водомер 3/4”

– Бакић Василије – Рифата Бурџевића бр.16/а – водомер 3/4”

– Стевановић Раде – Рифата Бурџевића бр.14/а – водомер 3/4”

– Поповић Мирјана – Рифата Бурџевића бр.13/а – водомер 3/4”

– Николић Јелица – Рифата Бурџевића бр.12 – водомер 3/4”

– Дисић Зоран – Рифата Бурџевића бр.11 – водомер 3/4”

– Јовић Јелена – Рифата Бурџевића бр.13 – водомер 3/4”

– Новковић Новица – Рифата Бурџевића бр.8 – водомер 3/4”

– Ристић Милош – Рифата Бурџевића бр.3 – водомер 3/4”

– Јовановић Станко – Рифата Бурџевића бр.4 – водомер 3/4”

– Раћиповић Бобан – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Бајрамовић Славољуб – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Јованка – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Зоран – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Мамутовић Сафет – Рифата Бурџевића бр.23 – водомер 3/4”

– Апостоловић Новица – Рентгенова бб – водомер 3/4”

– Митић Радмила – Рентгенова бр.4 – водомер 3/4”

– Митић Даница – Рентгенова бр.6 – водомер 3/4”

– Трајковић Властимир – Рентгенова бр.10 – водомер 3/4”

– Стојановић Ранђел – Рентгенова бр.3 – водомер 3/4”

– Голубовић Предраг – Рентгенова бр.9 – водомер 3/4”

– Здравковић Љубинка – Рентгенова бр7 – водомер 3/4”

– Ристић Александар – Француска бр.21 – водомер 3/4”

– Стефановић Слађан – Француска бр.37 – водомер 3/4”

– Поповић Сретен – Француска бр.28 – водомер 3/4”

– Стошић Станиша – Француска бр.18 – водомер 3/4”
– Петровић Срећко – Француска бр.10 – водомер 3/4”

– Љубић Милутин – Француска бр.52 – водомер 3/4”

– Величковић Дане – Француска бр.58 – водомер 3/4”

– Јањић Чедомир – Француска бр.2 – водомер 3/4”

– Томић Драги – Француска бр.34 – водомер 3/4”

– Станојковић Станимир – Француска бр.64 – водомер 3/4”

– Николић Јован – Француска бр.45 – водомер 3/4”

– Спасић Милан – Француска бр.48 – водомер 3/4”

– Тасић Зоран – Француска бр.26 – водомер 3/4”