Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање 14.11.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Ђелић Сава – Омладинска бр.5 – водомер 3/4”

– Смиљковић Горан – Тодора Шпанца бр.26 – водомер 3/4”

– Ников Станко – Орце Николова бр.2/а – водомер 3/4”

– Николић Верица – Орце Николова бр.19 – водомер 3/4”

– Мишић Јован – Раде Кончара бр.2 – водомер 3/4”

– Ристић Трифун – Раде Кончара бр.14 – водомер 3/4”

– Станковић Александар – Раде Кончара бр.8 – водомер 3/4”

– Стошић Срђан – Раде Кончара бр.4 – водомер 3/4”

– Анђелковић Србољуб – Раде Кончара бр.2/1 – водомер 3/4”

– Мишић Димитрије – Раде Кончара бр.2 – водомер 3/4”

– Анђелковић Марина – Босанска бр.20 – водомер 3/4”

– Анђелковић Љубиша –  Босанска бр.18 – водомер 3/4”

– Станимировић Верица – Босанска бр.16 – водомер 3/4”

– Јосифов Вељко – Босанска бр.4 – водомер 3/4”

– Цветковић Милорад – локал – кафана – Војводе Мишића бб – водомер 3/4″

– Божиловић Ђока – Добривоја Станковића бр.15 – водомер 3/4”

– Костић Срба – Добривоја Станковића бр.30 – водомер 3/4”

– Рашић Слађана – Добривоја Станковића бр.35 – водомер 3/4”

– Јовановић Борисав – Драге Малевића бр.1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Владимир – Драге Малевића бр.6 – водомер 3/4”

– Трајковић Зоран – Драге Малевића бр.3 – водомер 3/4”

– Станковић Милован – Драге Малевића бр.2 – водомер 3/4”

– Ристић Спира – Ивана Мажуранића бр.5 – водомер 3/4”

– Митић З.Милица – Ивана Мажуранића бр.5 – водомер 3/4”

– Трајковић Светислав – Ивана Мажуранића бр.2 – водомер 3/4”

– Стојановић Слободан – Бојничких Жртава бр.1 – водомер 3/4”

– Павловић Добри – Бојничких Жртава бр.8 – водомер 3/4”

– Јовановић Зоран – Бојничких Жртава бр.2 – водомер 3/4”

– Алексић Зоран – Руди Чајавац бр.6 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Касемовић Магдера – Ђорђа Лопачића бр.25

– Купрешак Милан – Лењинова бр.36/6.