Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

    JП „Вoдовод“ Bрање 14.05.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Апостоловић Новица – Рентгенова бб – водомер 3/4”

– Митић Радмила – Рентгенова бр.4 – водомер 3/4”

– Митић Даница – Рентгенова бр.6 – водомер 3/4”

– Јовановић Војислав – Рентгенова бр.8 – водомер 3/4”

– Трајковић Властимир – Рентгенова бр.10 – водомер 3/4”

– Трајковић Горан – Рентгенова бр.10 – водомер 3/4”

– Стојановић Драгољуб – Рентгенова бр.12 – водомер 3/4”

– Здравковић Светислав – Рентгенова бр.16 – водомер 3/4”

– Костић Вера – Рентгенова бр.20 – водомер 3/4”

– Јовановић Милорад – Рентгенова бр.11 – водомер 3/4”

– Стојановић Ранђел – Рентгенова бр.3 – водомер 3/4”

– Голубовић Предраг – Рентгенова бр.9 – водомер 3/4”

– Здравковић Љубинка – Рентгенова бр7 – водомер 3/4”

– Добрић Милкица – Рентгенова бр.1 – водомер 3/4”

– Ристић Александар – Француска бр.21 – водомер 3/4”

– Стефановић Слађан – Француска бр.37 – водомер 3/4”

– Поповић Сретен – Француска бр.28 – водомер 3/4”

– Стошић Станиша – Француска бр.18 – водомер 3/4”
– Петровић Срећко – Француска бр.10 – водомер 3/4”

– Љубић Милутин – Француска бр.52 – водомер 3/4”

– Величковић Дане – Француска бр.58 – водомер 3/4”

– Јањић Чедомир – Француска бр.2 – водомер 3/4”

– Томић Драги – Француска бр.34 – водомер 3/4”

– Станојковић Станимир – Француска бр.64 – водомер 3/4”

– Николић Јован – Француска бр.45 – водомер 3/4”

– Спасић Милан – Француска бр.48 – водомер 3/4”

– Тасић Зоран – Француска бр.26 – водомер 3/4”