Дневне активности

Сервиса за замену и поправку водомера JП „Вoдовод“Врање

Понедељак – 14.03.2016.год.

Замена водомера код потрошача:

– Петровић Томислав – Локал – Маричка бр.5– водомер 1/2”

– Стаменковић Симеон – 22.Ударне Девизије бр.27– водомер 1/2”

– Јовић Љубиша – Радних Бригада бр.15 – водомер 3/4”

– Тасић Живојин – Радних Бригада – водомер 3/4”

– Трајковић Живорад – Радних Бригада – водомер 3/4”

– Станковић Димко – Ђуре Пуцара бр.21 – водомер 3/4”

– Стошић Светозар – Јужноморавска бр.2 – водомер 3/4”

– Ђелић Милорад – Васе Смајевића бб – водомер 3/4”

Крстић Градимир – Васе Смајевића бр.26 – водомер 3/4”

– Митић Сузана – Кр.Стеф.Првовенчаног сол”А” – стан 8 – водомер 3/4”

– Миленковић Марин – Кр.Стеф.Првовенчаног сол”Б” – стан 15 – водомер 1/2”

– Настић Милан – Васе Смајевића бр.19 – водомер 3/4”

– Тасић Снежана -Васе Смајевића бр.23 – водомер 3/4”

– Прокредит Банка АД.Београд – Лењинова бр.14– водомер 1/2”

– Стошић Стаменко – Пар.Пут бр.11 – стан 12 – водомер 1/2V

– “Тренди” – Кр.Стефана Првовенчаног – водомер 1/2”

– “Времеплов” – Кр.Стефана Првовенчаног – водомер 1/2”

– Ђорђевић Драгољуб– Јов.Хаџивасиљевића бр.39 – водомер 3/4”

Замена пропусног вентила 3/4” испред водомера код потрошача:

– Ђорђевић Драгољуб – Јовana Хаџивасиљевића бр.39

– Недељковић Боривоје – Црнотравска бр.25