Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Уторак – 14.01.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

– Контролор II………………………..Николић Слободан

– Контролор II………………………..Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 15 водомера 3/4”

– Помоћни радник…………………….Јањић Миша

2.Попис у магацин

– Контролор II………………………..Лазаревић Саша

– Мајстор………………………………..Тасић Бранислав

3.Замена водомера код потрошача:

– Стефановић Марко – Васе Смајевића бр.16/2 – стан 12 – водомер 3/4”

– Мишић Срђан – СЗТР – прерада меса – Собинска бр.19 – водомер 3/4”

– Димић Јелена – Собинска бр.30 – водомер 3/4”

– Димић Предраг – Собинска бр.30 – водомер 3/4”

– Димић Љубиша – Собинска бр.28 – водомер 3/4”

– Стефановић Љуба – Собинска бр.21 – водомер 3/4”

– Мишић Срђан – Собинска бр.19 – водомер 3/4”

– Ристић Дејан – Собинска бр.24 – водомер 3/4”

– Стошић Вида – Собинска бр.15 – водомер 3/4”

– Величковић Миланка – Собинска бр.22/б – водомер 3/4”

– Величковић Зоран – Собинска бр.22/1 – водомер 3/4”

– Димић Миливоје – Собинска бр.20/1 – водомер 3/4”

– Радосављевић Ђорђе – Собинска бр.13 – водомер 3/4”

– Мишић Никола – Собинска бр.7 – водомер 3/4”

– Митић Слободан -Собинска бр.12 – водомер 3/4”

– Николић Сотир – Собинска бр.8 – водомер 3/4”

– Стаменковић Пера – Собинска бр.6 – водомер 3/4”

– Стојменовић Славица – Собинска бр.1 – водомер 3/4”

4.Интервенција код потрошача:

– Стојановић Сава – Иве Андрића бр.41 – цури код водомер

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Спасић Перица

У Врању,14.01.2020.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић