Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за ЧЕТВРТАК 13.09.2018. године

          

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одгушење, чишћење и испирање канализације – ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА ,                                                                                

2. Наставак радова на изради прикључка на водводној мрежи у ул. Краља Милана,

3. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Петра Коњевића,

4. Санација хаварије на канализационој мрежи у ул. Мате Јерковић,

5. Наставак радова на изради прикључка на водоводној мрежи у ул. Јована Хаџивасиљевића.