Дневнe активности

                          Сервиса за замену и поправку водомера                      

   „Вoдовод“ Bрање 13.09.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Величковић Дејан – Личка бр.4 – водомер 3/4”

– Михајловић Раде -Личка бр.6 – водомер 1/2”

– Трајковић Драган – 4.Јули бр.12 – водомер 3/4”

– Ђокић Томислав – 4.Јули бр.41 – водомер 3/4”

– Трајковић Војислав – Меше Селимовића бр.7 – водомер 3/4”

– Јањић Александар – Меше Селимовића бр.37 – водомер 3/4”

– Миловановић Радомир – Меше Селимовића бр.19 – водомер 3/4”

– Николић Томислав – Меше Селимовића бр.12 – водомер 3/4”

– Илић Петар – Меше Селимовића бр.9 – водомер 3/4”

– Ристић Божа – Меше Селимовића бр.27 – водомер 3/4”

– Стаменковић Бошко – Меше Селимовића бр.21 – водомер 3/4”

– Николић Славко – Меше Селимовића бр.3 – водомер 3/4”

– Стефановић Пера – Меше Селимовића бр.10 – водомер 3/4”

– Миљковић Богољуб – Меше Селимовића бр.11 – водомер 3/4”

– Ристић Срђан – Меше Селимовића бр.38 – водомер 3/4”

– Михајловић Горан – Меше Селимовића бр.13 – водомер 3/4”

– Радовић Саша – Меше Селимовића бр.15 – водомер 3/4”

– Крстић Станимир – Меше Селимовића бр.16 – водомер 3/4”

– Стојковић Драгутин – Меше Селимовића бр.35/а – водомер 3/4”