Дневне активности службе одржавања

                                                Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                     Врање за ЧЕТВРТАК 13.04.2017.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже

ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2. За потребе Градске управе – прање улица и испирање атмосферске канализације

3. Реконструкција канализационе мреже у о.ш. „Радоје Домановић“

4. Санација атмосферске решетке у ул. Партизански пут

5. Санација ровова у ул. Пролетерских бригада 101

6. Санација хаварије на уличном вентилу у ул. Пасјачког одреда 11

7. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Филипа Филиповића

8. Санација шахтног поклопца у ул. Јужноморавској у о.ш. „Ј. Ј. Змај„

9. Санација хаварије на кућном прикључку у ул. Максима Горког и Ђорђа Лопачића