Дневне активности службе одржавања

                                          ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                     за УТОРАК 13.03.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у с. Нерадовац,

2. Проналажење кућног водоводног прикључка у ул.Кајмакчаланској бб,

3. Баждарење,сервисирање и замена водомера-прсло по р.н. 141/18у с. Превалац,

4. Проналажење кучног водоводног прикључка у ул. Војводе Мишића бр.10.